zaterdag 7 september 2013

Het gaat niet om mij....

Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. (Matt.26:39)

De titel van deze blog is een uitspraak die ik onlangs las en die me maar niet loslaat. In de gemeente spreek ik de laatste tijd vooral rond het onderwerp 'discipelschap'. In de tijd waarin we leven is dat wel een onderwerp waar uitleg bij nodig is. Het is, om het zo maar te zeggen, geen alledaags onderwerp.
Toch is het een onderwerp waar je in de bijbel niet omheen kunt. Het woord 'discipel' wordt in het Nieuwe Testament 250x genoemd. De volgelingen van Jezus worden discipelen genoemd. In Mattëus 28:19 geeft Jezus de opdracht om alle volken tot discipelen van hem te maken. In de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruiken ze liever het woord 'leerlingen'. Maar zelfs Het Boek spreekt over 'discipelen'.
Maar wat is dat eigenlijk, een discipel? Wanneer ben je dat? Waar gaat het dan precies om?
In de tijd van Jezus en het ontstaan van de kerk was het heel gewoon om mensen van invloed te volgen. Jezus was zo iemand. Mensen die van Hem wilden leren, die Hem wilden volgen, werden Zijn volgeling. Hij was de Meester, de Rabbi. Het woord 'leerling' kan je op het verkeerde been zetten. Op school heb ik leerlingen, die leer ik wiskunde. Maar dat zijn echt geen discipelen!
Bij een discipel gaat het om dingen die veel verder gaan. Het gaat over een manier van leven. Het gaat over het volgen van een bepaalde levensovertuiging.
De discipelen van Jezus waren mensen die wilden worden als Hij, die wilden leven zoals Hij, die God wilden leren kennen zoals Hij. En een van de dingen die Jezus zijn volgelingen leerden was dit: 'Het gaat niet om Mij.'  Nee, Jezus kwam niet om zijn eigen ding te doen. Hij kwam om Gods wil voor zijn leven te volbrengen. Kijk maar eens naar die tekst in Matteus 26.
Als dit al zo was bij Jezus, dan geldt dat natuurlijk des te meer voor ons. Jezus kwam niet om mij te dienen en te doen wat ik van Hem wil. Hij wees ons de weg van discipelschap. Het gaat niet om mij...

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Matt.6:9-10)

Wil je reageren? Laat dan gerust een reactie achter!

0 comments: