vrijdag 13 september 2013

Onze Vader, die in de hemelen zijt.....

Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade
Amen

Hoe vaak heb ik dit gebed niet gebeden. De woorden komen bij u misschien niet helemaal vertrouwd over, maar dat komt omdat dit de versie is die ik als kind in de RK-kerk leerde. We leerden en baden het thuis, op school en in de kerk. Bij mijn Eerste Communie kreeg ik onder andere een boekje cadeau: "Dicht bij Jezus". Een gebedsboekje voor kinderen van 6-9 jaar!
Kennelijk is daar de basis gelegd voor mijn gebedsleven. Trouw (nou ja....) bad ik de gebeden in dit boekje. Waarschijnlijk begreep ik niet altijd wat ik bad, maar het leek me belangrijk en eerbiedig. Dat hoorde gewoon zo.

Tegenwoordig bid ik nog steeds regelmatig. Nu niet meer uit een boekje, maar gebeden uit mijn hart. Gebeden over dingen die mij bezighouden. Gebeden waarbij je praat met God, en ik zeg het met alle eerbied en respect, waarbij je praat met God zoals met een Vriend. Wat houd je bezig? Wat snap je niet? Wat moet ik doen? Heer, help!
Mijn vader vertelde me eens over een moeilijke periode in zijn leven. Hij zei daarover: "In die periode kon ik niet meer bidden. Ik was zo boos, zo verdrietig, zo in de war. Ik heb gevloekt en gescholden op God. Waarom moest mij dit overkomen? WAAROM?" Ik mocht hem vertellen dat ik geloof dat God daar niet boos over was omdat juist DAT het meest oprechte gebed was in dat moment. Je hart uitstorten bij God, je hemelse Vader. Dat is voor mijzelf ook een heel belangrijk deel van mijn gebedsleven.

En als ik dan alles wat mij zo bezig kan houden bij God benoem in mijn gebed, dan groeit in mij dat diepe verlangen, dat onbeschrijflijke hunkeren naar een wereld die zo totaal anders is dan de wereld zoals wij die kennen. Wat zou het anders zijn als alles zou gaan zoals God het wil, zoals Hij het bedoeld heeft.  En dan zijn de woorden van dat gebed dat we zo goed kennen toch eigenlijk de beste woorden die je kunt bidden:

Dat uw Koninkrijk heel spoedig mag komen
Dat niet onze wil, maar Uw wil zal gebeuren
Hier op aarde, precies zoals dat ook in de hemel is!

Laten we dit gebed maar heel vaak bidden. Ik geloof dat dit een goed gebed is. U ook?

0 comments: